Corien

Na jaren in Bolivia werkzaam geweest te zijn, waarbij ik dichtbij de energie van de Andes, het Titicaca meer en de lokale sjamanen heb kunnen komen, bracht de energie mij naar Nederland (Ugchelen, gemeente Apeldoorn). Om ook hier deuren te openen, mensen nieuwe mogelijkheden te laten zien en mijn kennis en kunde in Nederland in te kunnen zetten om als vertaler te dienen tussen de universele energie en de energie van de aarde.

Via deze site wil ik informatie geven, wijsheid delen en mensen ondersteunen in groei en in hun zoektocht naar kennis en wijsheid uit andere bewsutzijnslagen. Dit alles vanuit respect, warmte en gebaseerd op de vraag van de mensen die Tunkamaya vinden.

Aymara

Je vindt hier prachtige informatie, meditaties, kennis uit Latijns Amerika en andere input tot spirituele, energetische groei. Kennis is er immers om gedeeld te worden en om samen van haar te genieten.

Als je nog vragen hebt, stel ze gerust! Ik zal over het algemeen binnen 24 uur je mail beantwoorden. Ik ben te bereiken op:

Je kunt me ook volgen op facebook


De stem van je ziel en hogere zelf

In 2011 is er iets in mij veranderd. Na een ziekbed van 9 maanden en twee bijna dood ervaringen voelde ik dat ik energie op een veel hoger trillingsniveau kon ervaren. Ik kon de gidsen van mensen horen, hun totems zien en verstaan, energie verbonden met de ziel van de mens kon zich via mij verwoorden en verstaanbaar maken! Die gave bied ik graag aan om iedereen die dat wil dichterbij zijn Hogere zelf te brengen.
klik hier om een paar voorbeelden van zielenreizen te lezen.

Welke informatie komt er vrij tijdens een zielenreis?

Wanneer ik me op je af stem geef ik de ruimte aan je zielenstem om zich te uiten. Dit kan gebeuren via informatie over vorige levens, astrale reizen, bezoek van gidsen/lichtwezen/meesters, uitleg over je ontwikkelingspad, enz. De wijze waarop de informatie binnenkomt, is afhankelijk van hoe jij de informatie kan verwerken en het type boodschap dat je hogere zelf aan jou wil doorgeven.

De informatie die je hogere zelf je aanbiedt wanneer ik me op je afstem kan er toe leiden dat je bepaalde processen in je leven beter gaat begrijpen. Het kan er toe leiden dat je meer rust en vertrouwen krijgt in jezelf en in het leven, zodat je meer van het leven kunt genieten en meer aanwezig kan zijn.

Een aantal voorbeelden van de uitwerking van een zielenreizen

De energie kan alleen werken met mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen levenspad. Het is belangrijk je eigen rol te (h)erkennen. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk en je eigen leerproces is de enige manier waarop je een echt gelukkig, harmonieus leven kunt leiden en is een voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren van de energetische sessies. Ik mag vertalen maar de mens past toe.

Hoe maken we een zielenreis?

Retiro Isla del Sol

Aan het begin houden we een korte meditatie. Tijdens deze meditatie creëren we een ruimte waarin je hogere zelf de ruimte krijgt om zich met jou te verbinden.

Daarna volgt een korte stilte waarin ik letterlijk je energetische frequentie zoek. Zodra ik die heb gevonden, of jou gidsen/meesters of totem mij heeft gevonden begin ik te praten. Soms beschrijf ik voornamelijk processen die aan mij worden doorgegeven, andere keren spreekt men via mij, soms worden we meegenomen op een astrale. De energie is heel intelligent en weet precies welk niveau van informatie je aankan en hoe je de informatie het beste kan verwerken. Na de reis vindt er een korte nabespreking plaats.

Elke reis is anders. Iedereen heeft een verschillende achtergrond, verschillende ervaringen en gevoelens en daardoor heeft iedereen iets anders nodig.

Als je nog vragen hebt, stel ze gerust! Ik zal over het algemeen binnen 24 uur je mail beantwoorden.

De zielenreizen kunnen in het Nederlands, of Spaans plaatsvinden.

cursusgroep

Informatiedagen

Maken van zielenreizen

Soms vragen mensen mij meer te vertellen over het maken en begeleiden van zielenreizen (channelings). Uiteraard geef ik daar graag tekst en uitleg over.

Verder geef ik op aanvraag en bij een iets grotere groep geïnteresseerden informatie dagen over andere onderwerpen zoals de Krachtsymbolen van Sirius, het Irdín, het maken van zielenreizen, meditatie, energie niveaus/dimensies, enz.

Als er een informatiedag wordt georganiseerd dan kun je dat terugvinden op de pagina actueel.

Als je nog vragen hebt stuur mij dan gerust een berichtje. Ik zal over het algemeen binnen 24 uur je mail beantwoorden.

cursusgroep
Corien

Corien van Vliet

In 1999 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Reiki. Die eerste kennismaking leek heel toevallig. Maar Reiki en energiewerk bleken later voor mij een tweede natuur, een antwoord op een vraag die ik al langer had gesteld, de zingeving die ik soms miste in mijn leven.

Opleiding en Ervaring

Inmiddels ben ik Reiki Master Usui en Karuna, heb ik een universitaire opleiding voor Natuur- en Energetische geneeswijze gevolgd, tevens heb ik diverse cursussen met betrekking tot CranioSacraal therapie met goed gevolg afgerond en volgde ik een opleiding tot Regressie en Reïncarnatie Therapeut bij Julio Vonvacano – een van de meest gerenommeerde psychiaters en regressietherapeuten in Zuid Amerika. Ik heb meer dan 100 Reiki cursussen georganiseerd en begeleid en meer dan 1000 channelings uitgevoerd (in het Nederlands, Engels en Spaans).

Energiewerk

Zoals je kan zien werd energiewerk voor mij een ontwikkelingspad. En dit pad werd keer op keer sterker. Bijvoorbeeld toen in 2006 mijn partner overleed en ik met onze twee kleine kinderen een nieuw begin moest creëren voelde ik andermaal de diepere inpakt van Reiki en energiewerk. De volle zin van 100% in het NU leven werd door dit soort gebeurtenissen steeds duidelijker. Het leven zonder zorgen, zonder woede, een leven vol respect voor alles dat ons omringt en in dankbaarheid voor alles dat we van het leven ontvangen.

In 2011 raakte ik zeer ernstig ziek. Tijdens mijn ziekte veranderde er iets in mij. Ik begon energie te voelen, te ervaren, te zien. En tevens kreeg ik berichten door voor mensen, ik voelde hoe hun hogere zelf, hun meesters en gidsen mij als kanaal begonnen te gebruiken om informatie door te geven. Dóór mij kon de zielenstem van mensen gehoord worden. De lokale helers in Bolivia, de zogenaamde Yatiri's zijn vaak mindervalide, waardoor zij hun energie voor de volle 100% op het spirituele kunnen richten. Het feit dat ik nu mindervalide ben heeft er ook voor mij voor gezorgd dat ik mijn relatie met de universele en kosmische energie heb kunnen verdiepen. Hoewel ik dus fysiek het één en ander heb moeten inleveren, kreeg ik spiritueel een hele nieuwe set mogelijkheden aangeboden die mijn interne groei en mijn kracht als leermeester enorm hebben verdiept.

aymara

Maya en Inka cultuur

Doordat ik van 1996 tot en met 2013 in zowel Guatemala als Bolivia heb gewoond ben ik bovendien zeer dicht bij de Maya en Inka cultuur, visie en energie komen te staan. Voornamelijk de laatste jaren in Bolivia hebben er bij geholpen meer open te staan voor hogere bewustzijnsniveaus, energielagen en dimensies.

Delen

Door middel van zielenreizen en informatiedagen, wil ik anderen laten delen in deze processen, door samen te ervaren, te doen, ente voelen, groeien we, wisselen we positieve energie uit en dragen we bij aan ons geluk en dat van anderen.

Contact

Corien van Vliet
Klingelbeek 111
Ugchelen

tel. 06 333 23 019


Voorbeelden van Channelings

(alle voorbeeld channelings worden weergegeven met toestemming van de betreffende personen.)

Loskomen uit een vicieuze negatieve cirkel

Ter verduidelijking van deze channeling

Ik ken de achtergrond van mijn cliënten niet, er is bij deze werkwijze bewust geen intake. Dit doe ik om mijn persoonlijke energie niet de kans te geven de informatie te beïnvloeden.

Na deze channeling gaf de klant aan in dit leven al een zeer zwaar auto-ongeluk te hebben meegemaakt waarbij zij bijna het leven liet en nu met het idee speelde een einde aan haar huidige leven te maken. Na aanleiding van een vijftal channelings (dit was de eerste) heeft zij een heel duidelijk beeld gekregen van haar energetische achtergrond en beweegredenen, zij heeft veel “waarom” vragen kunnen beantwoorden en nieuwe wegen gevonden om een positieve invulling aan haar leven te geven.

Inleidende meditatie

Sluit je ogen. Je voelt hoe een prachtige energie door je lichaam begint te stromen. Bij elke inademing voel je hoe die energie zich versterkt en verdiept. Deze intense energie vult beetje bij beetje je gehele lichaam. Deze energie functioneert als een magneet: alle zware, gebruikte en zwakke energie wordt er door aangetrokken en wordt tijdens elke uitademing naar buiten gestuwd. Deze energieën hebben geen plek meer in jou leven en kan geen onderdeel meer uitmaken van jouw proces. Je ademt energie van verschillende kleuren en vibraties in, deze energie stroomt door je lichaam en daarna adem je diep en bewust uit en schoon je je lichaam. Je voelt hoe je lichaam en gedachten steeds lichter en opener worden. Je komt in een diepe vredige staat van zijn terecht. De basis.

Gechannelde tekst

“Er zijn veel dingen die men je wilt laten zien. Om daarna intensief met je samen te kunnen werken. Ze laten mij zien hoe jij jouw energie gevangen hebt gezet, dit is een onbewust proces. Je energie zit vast in een vicieuze cirkel. Men laat me de vier levens die je hiervoor hebt geleefd zien.

In het leven voorafgaande aan je huidige leven ben je gestorven in een treinongeluk. In het leven daarvoor ben je omgekomen tijdens de eerste wereld oorlog, als soldaat in een loopgraaf. Daarvoor ben je een mijnwerker geweest en ben je 2 dagen opgesloten geweest alvorens je stierf dit alles na aanleiding van de instorting van een mijnschacht. In het leven daarvoor ben je op zeer brute wijze overvallen. Hoewel je die gewelddadige overval overleefde was je daarna voor de rest van je leven gehandicapt.

Je energie bevind zich al meerdere levens lang in een energetische vicieuze cirkel waarbij je onbewust, aan de hand van zeer ingrijpende fysieke situaties, een krampachtig gevoel van leven en overleven probeert te ervaren. Je energie voelt dat dergelijke gebeurtenissen je kracht geven, je het leven doen begrijpen en ervaren. Dit type van ingrijpende gebeurtenissen is voor jouw energie synoniem geworden voor het leven: je hebt het gevoel te leven door je lichaam pijnlijk en dramatisch los te laten. Deze gebeurtenissen geven je het gevoel er te zijn, het gevoel dat je leeft. Je vindt het leven dus pas op het moment van de dood.

Een vrouwelijke energie komt langzaam dichterbij. Zij heeft veel respect voor je en ze weet dat je niet wilt dat zij te dichtbij komt daarom blijft ze op afstand. Ze heeft hele mooie en ranke handen met een lichte energie. Haar energie is sowieso erg licht. Ze geeft aan dat zij één van de wachter is van de portalen die de verschillende dimensies verbinden. Je hebt hier al te lang vastgezeten. Je bent enorm beïnvloed door anderen, zij hebben je gezegd hoe je moet leven, wie je moet zijn, hoe je je moet gedragen, welke beslissingen je moet nemen, hoe je je moet voelen en welke dromen je wel en niet kan en mag hebben. Ze geeft aan dat je je al te lang op één plek begeeft en dat het steeds moeilijker is geworden je te bewegen; zowel emotioneel als fysiek. Het heeft je emotioneel en spiritueel gezien zoveel moeite gekost om vooruit te komen om je eigen weg te volgen.

Zij laat me nu een spiegel zien. Zij geeft aan dat wanneer je vooruit wilt komen het voor jou erg belangrijk is alle energie en beweging in je huidige omgeving te herkennen en erkennen, niet te vluchten, niet het leven te zoeken in de dood. Zij probeert het ook op een andere manier uit te leggen: de mens kan op verschillende manieren groeien en evolueren. Eén daarvan is van dimensie naar dimensie te groeien, dat is de manier waarop de meeste mensen vooruit komen, langzaam, behoedzaam, gestaag en diep. Een andere manier is meer intern, waarbij vanaf het begin de dimensies niet één voor één worden geleefd, maar worden geobserveerd, geanalyseerd en bekeken. De meest intensieve manier is een combinatie van beide en om nu een inhaalslag te maken is die combinatie voor jou erg belangrijk.

Deze vrouwelijke energie is normaal gesproken de energie die mensen in hun groei van de ene dimensie naar de andere helpt. Zij geeft aan dat haar rol naar jou toe nu anders is. Zij is hier om je te ondersteunen een duidelijk beeld te krijgen hoe je leeft en in welke energie je leeft. Het mooie is dat zij je nu haar handen aanbiedt. Zij biedt je het gebruik van haar handen aan. Opdat je nieuwe richtingen en wegen kan creëren, gebruik kan maken van nieuwe input en creativiteit. En zoals ik al aangaf: het zijn hele mooie en ranke handen met een uitzonderlijke energie.

Op dit moment kun je beter niet denken aan ontwikkeling, vooruitgang en groei omdat al deze begrippen uitgaan van een beweging. Op dit moment is de innerlijke rust en een vast en stabiel gezichtspunt veel belangrijker. En zij zal je bijstaan die vorm van voelen en zien te bereiken. In werkelijkheid is zij al begonnen. Liefdevol en met veel beleid is zij ruimte aan het creëren waarbij zij eerst naar je hoofd gaat, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe energieën, zodat je eindelijk weer gaat erkennen dat je een energie bent die mág zijn. Eigenlijk creëert ze ruimte voor jóu, gewoon voor jou als mens, voor een nieuw gezichtspunt, zodat je je kunt realiseren dat er nieuwe mogelijkheden zijn en er ruimte is te manoeuvreren, dat je altijd kan en mag bewegen. Zij helpt dus niet om je in beweging te krijgen, zij ondersteunt je alleen om in de spiegel te kijken. Zij helpt je alleen in te zien dat de reflectie die jij in de spiegel ziet en als werkelijkheid ervaart, totaal afwijkt van de werkelijkheid waar je je daadwerkelijk in bevindt.

Vier levens geleden kwam je in deze vicieuze cirkel terecht. Vier levens geleden begon je de zelfde energie keer op keer te beleven. De zelfde zoektocht, het zelfde gevoel. Op dit moment gaat er een lichtwezen naast elke energie van je vorige levens staan zodat er een keten van jouw levens en energie van lichtwezens ontstaat. Naast jou staat een lichtwezen dat een energetische scheiding aan brengt met je vorige leven, daarnaast staat wederom een lichtwezen om het leven als mijnwerker af te schermen. Hierdoor kunnen de lichtwezens de keten van energie, actie en gevoel doorbreken. De lichtwezens die tussen de levens in staan omarmen je levens. Verder is er nog iets moois gaande: in veel van de levens die je hebt geleefd heb je de angst, bezorgdheid en pijn die je voelde nooit uitgesproken. Voor het eerst in zijn bestaan kan de mijnwerker, de mijnwerker die jij ook was en bent, huilen. En het is duidelijk hoe hierdoor een diepe energie laag los komt en de energie zijn wezen en leven achter kan laten. Er vindt op energetisch niveau een diepe verandering plaats. Alle energieën, angsten, trots en verdriet komen los. En het lichtwezen omarmt die energie.

Het zelfde gebeurt met de soldaat in de eerste wereldoorlog. In dat leven heb je de dood van heel dichtbij meegemaakt. Velen van je vrienden zijn een vreselijke dood gestorven. Op dit moment zie ik alles wat jij in dat leven met je fysieke ogen hebt gezien en het is werkelijk erg zwaar. Vrienden die hun ledermaten verloren, blinde vrienden. 4 maanden hebt je doorgebracht in de loopgraven en je was omringd door de dood, angst en lijden. Je zag hoe vrienden door de continue angst letterlijk gek werden. Jij ging door en hebt proberen vol te houden. Jij hield je zelf voor dat je niet wilde breken. En één van de lichtwezens omarmt ook deze energie die nog steeds onderdeel uitmaakt van je huidige zijn. Een energie stijgt op uit de soldaat. Het is een heel tastbare energie, alle spanning die nog steeds via de energie van Franz, zoals hij heette, verbonden was met jouw huidige energie, laat los. De diepe angst wordt eindelijk losgemaakt van de keten van jouw levens. Het is mooi om te zien, de jongen staat hartverscheurend te huilen. Het is alsof hij alles wat hij heeft gezien en gevoel, naast zich neer kan leggen en weg kan geven. Zodat dit alles geen onderdeel meer uitmaakt van zijn energie, dat wil zeggen van jouw energie.

Het is heftig om te zien dat deze twee energieën zo veel verdriet uiten, maar het is ook prachtig getuigen te mogen zijn van de bevrijding die er plaats vindt. Je hoeft de pijn die ze aan je mee gegeven hebben niet meer te dragen.

Nu je over al deze informatie beschikt ben je voorbereid om meer informatie te ontvangen over wat er gebeurd is tijdens het treinongeluk. Ook dat is zeer heftig geweest omdat jij de beslissing hebt genomen. Jij koos er voor om voor de trein te gaan staan. En ook die dood is een last geworden. Wat ik op dit moment zie en voel is de angst die jou energie voelde toen de trein dichterbij kwam. Maar de wens te blijven staan was groter dan de angst. Je was erg jong, misschien 17 of 18 jaar oud. Bij die energie staat niet slechts één lichtwezen. Er staan drie lichtwezen om het deel heen, dat deze energie nog in jou vertegenwoordigd. En ze werken hard aan een stuk emotionele bevrijding maar verankeren de energie tegelijkertijd in de aarde. Eén van de lichtwezens richt zich uitsluitend op de gedachten van deze energie, puur en alleen om de hogere geest van deze energie te reconstrueren. Tijdens het ongeval is de hogere geest verdeeld geraakt.

Nu richten alle lichtwezens zich op jou. Waar ze eerder werkten aan jouw eerdere manifestaties komen ze nu naar jou toe. Elk wezen draagt een deel van jouw energie, als puzzelstukjes van een levende puzzel. Ze leggen alle stukken bij elkaar, al deze stukken die je kwijt was of niet op de juiste plek lagen. Ze incorporeren de liefde, het vertrouwen. Stukje voor stukje reconstrueren ze je originele energie. Eén van hen werkt aan je voeten, hij is bezig om je schoenen te verwisselen. Niet letterlijk natuurlijk maar energetisch gezien. Zodat je krachtiger kan lopen, met meer zekerheid en overtuiging maar ook om duidelijker je pad te kunnen kiezen. Een ander werk aan je ruggengraad. Hij is verbindingen aan het leggen, stevigheid aan het inbrengen, je hele wervelkolom aan het opschonen en doorspoelen. Een derde werkt aan al je organen: je mild, lever, nieren. Alle organen die zich onder het diafragma bevinden. Ook je darmen en blaas komen aanbod. Zodat je zowel fysiek en emotioneel je makkelijker zal kunnen schonen, je makkelijker kan ontdoen van gifstoffen en toxische elementen die je je hele bestaan hebt opgebouwd en verzameld. Een ander werkt alleen aan je keel om je te ondersteunen je beter uit te drukken. Dat is nu, en is in je vorige levens altijd een heikel punt geweest. Je keel en hals worden geopend en er vindt een vergaande verbranding plaats van energie. Je kunt zelfs de geur van de wierook ruiken die het lichtwezen gebruikt om je keel te ontgrendelen. Een ander lichtwezen werkt aan je 6de chakra, aan je gedachten, visies en dromen. Het is alsof hij gedachte laag voor gedachte laag losweekt en schoonmaakt. Hij haalt laag voor laag weg om bij je originele levenswens te komen. En hoewel hij veel kan doorgronden kan hij niet helemaal bij de kern komen omdat jij meer tijd nodig hebt, tijd om alles wat je nu weet in te passen in je leven. Zij geven zelf al aan dat het een proces is, een leerproces. Maar er is vandaag veel gebeurd. Nu hangt het van jou af, zij sturen je liefde en compassie om je te ondersteunen maar het proces ligt in jou. De vrouwelijke energie komt weer naar de voorgrond en geeft nogmaals aan dat zij je haar handen aanbiedt om je te ondersteunen in je proces.

Ook zij trekt zich terug, je wordt echter nog steeds omgeven met heel veel licht en liefde, die twee energieën zullen om je heen blijven hangen de aankomende tijd en wanneer jij dat wenst zal je ze kunnen inzetten voor je verandering”.